Allt inom MAR

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Positiva prekliniska data med NEX-22, NEX-20 fas I fortgår och bra framdrift i partnerprojekten

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022

Avtal och riktad emission till Novo Nordisk, lösning på patentintrångsprocessen och start av fas 1-studie med NEX-20