Allt inom MAR

Nanexa pausar NEX-18-studien

Nanexa meddelar idag att inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin, pausas på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2021

Första kliniska studien startad och långsiktig finansiering säkrad