Allt inom MAR

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2022

Positiv utveckling i produktprojekten och i patentportföljen

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2021

Ytterligare utvärderingsavtal och positiva resultat i preklinisk utredning av NEX-18