Allt inom Q3

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Positiva kliniska och prekliniska resultat och säkrad finansiering med fokus på NEX-22 och nästa steg i partnerprojekt

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022

Lansering av NEX-22 inom typ 2-diabetes och nya partnerprojekt med stor potential