Allt inom Q3

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022

Lansering av NEX-22 inom typ 2-diabetes och nya partnerprojekt med stor potential

Nanexa publicerar delårsrapport för januari – september 2021

Betydande ordrar och paus i NEX-18-studien