Allt inom Delårsrapport

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Förberedelser för start av klinisk studie med NEX-22 pågår och samarbetet med Novo Nordisk utvecklas väl

Nanexa publicerar bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

Klinisk prövningsansökan för NEX-22 inlämnad, finansiering säkrad och taktiska prioriteringar för 2024