Allt inom Rapport

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Förberedelser för start av klinisk studie med NEX-22 pågår och samarbetet med Novo Nordisk utvecklas väl

Nanexa publicerar årsredovisning för 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Ett år som tagit oss närmare kommersialisering och den expansiva typ 2-diabetes- och obesitasmarknaden.”

”Under 2023 har vi levererat i våra produktprojekt och i de projekt vi driver tillsammans med ett antal ledande läkemedelsbolag.

Läs mer