Allt inom Rapport

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Positiva kliniska och prekliniska resultat och säkrad finansiering med fokus på NEX-22 och nästa steg i partnerprojekt

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

Stark preklinisk framdrift med NEX-22, positiva fas 1-data med NEX-20 och flera partnerprojekt i preklinisk utvärdering