Allt inom PR

Nanexa lämnar in två nya patentansökningar

Nanexa förstärker sin patentportfölj med ytterligare två patentansökningar. Ansökningarna lämnades in till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 17 april 2020. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp de brittiska patentansökningarna med internationella ansökningar (PCT-ansökningar),

Läs mer

Corona-situationen påverkar än så länge inte Nanexas arbete

Nanexa har vidtagit de försiktighetsåtgärder som vi bedömer behövs för att säkerställa att arbetet påverkas så lite som möjligt av virusutbrottet. De personer i organisationen som har arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet arbetar hemma men laboratoriepersonalen är på plats.

Läs mer