Allt inom Nyheter

Nanexa beviljas patent i USA

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett patent i USA. Det nya patentet (US 11,214,865 B2) avser en ALD-reaktor anpassad för storskalig produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari – september 2021

Betydande ordrar och paus i NEX-18-studien