Allt inom Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB

Den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Nanexa erhåller godkännande för klinisk studie med NEX-22

Nanexa AB meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan för Fas I-studien med NEX-22. NEX-22 är en långverkande depåformulering av GLP-1-analogen liraglutid med Nanexas patenterade PharmaShell®-system. Målet är att skapa en GLP-1-produkt som kan administreras en gång i månaden vid behandling av typ 2-diabetes.