MEDIA

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas utökade patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

19 november, 2019
- Pressmeddelande

Amerikanska patentverket har idag godkänt ytterligare en patentansökan för Nanexa. Det idag godkända patentet har ett bredare skydd än patentet som godkändes tidigare i år och omfattar användning av PharmaShell® produkter för flertalet administrationssätt, så som t ex parenteral injektion, inhalation och orala beredningar.

Det amerikanska patentverket har meddelat patent den 19 november 2019. Det nu godkända patentet täcker in själva produkten PharmaShell® samt metoden för dess tillverkning och formuleringar av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Det idag godkända patentet avser PharmaShell® som administreras på flera olika sätt, t ex genom parenteral injektion, inhalation och genom orala beredningar. Detta innebär en breddning av vårt patentskydd och skapar ytterligare möjligheter till kommersiella avtal framöver.

För mer information kontakta:
David Westberg 
– VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.