MEDIA

Corona-situationen påverkar än så länge inte Nanexas arbete

20 mars, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa har vidtagit de försiktighetsåtgärder som vi bedömer behövs för att säkerställa att arbetet påverkas så lite som möjligt av virusutbrottet. De personer i organisationen som har arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet arbetar hemma men laboratoriepersonalen är på plats. Vi undviker också fysiska möten i större grupper utan använder olika webblösningar för detta.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

I dessa tider är det många företag som påverkas och även vi kommer nog på ett eller annat sätt göra det. Jag kan konstatera att vårt arbete än så länge är opåverkat och löper på i full hastighet. Våra samarbeten har inte drabbats negativt och inte vårt eget produktprojekt NEX-18 heller. I en så pass liten organisation som vi är har vi möjlighet att vara flexibla och snabbt anpassa oss efter rådande omständigheter. Med nyligen påfylld kassa är Nanexa väl rustat inför krisen.

 

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) ?Telefon: 0709 – 42 83 03?
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.