MEDIA

Covidsituationen på Akademiska sjukhuset i Uppsala påverkar start av NEX-18 fas Ia-studien

12 april, 2021
- Pressmeddelande

Den planerade starten av Nanexas fas I-studie i NEX-18-projektet var satt till den 15 april. Kliniken på Akademiska sjukhuset meddelade Nanexa på fredagen att de behöver låna ut sin personal till Covidvård och därför inte kan starta studien som planerat den 15:e. Bolaget och kliniken står i nära kontakt med varandra för att hitta en så snabb lösning som möjligt. På Nanexas andra prövarsite på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge pågår förberedelserna för fullt och där beräknas studien kunna starta enligt fastlagd plan i slutet av april.

”Det är klart att vi helst skulle vilja ha startat studien i både Uppsala och Huddinge enligt plan. Samtidigt har vi full förståelse för prioriteringen som Akademiska behöver göra till förmån för Covidvård. Det är inget tvivel om det. Vi diskuterar nu om Huddinge istället kan ta en större del av studien. Om denna försening påverkar när vi får slutligt resultat är för tidigt att säga i dessa osäkra tider. Vi har ett mycket bra samarbete med bägge klinikerna och vet att de kommer göra allt för att genomföra studien så snart och snabbt som möjligt”, säger Nanexas vd David Westberg.