MEDIA

Delar av Nanexas styrelse och VD tecknar aktier

30 januari, 2019
- Pressmeddelande

Delar av Bolagets styrelse och VD kommer tillsammans teckna 40 000 stycken aktier med stöd av teckningsoptioner (TO1). Teckningsoptionerna emitterades i samband med Nanexas f retr desemission av units under Q4 2017 och förfaller till inlösen under perioden 21 januari – 2 februari. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Nanexa tillf ras h gst ca 22,8 MSEK före emissionskostnader.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Vi har under 2018 tagit stora steg i den kommersiella utvecklingen av bolagets drug delivery-plattform PharmaShell® och startar året 2019 i ett läge där vi har fem olika företag som utvärderar plattformen för olika applikationer. Det är oerhört glädjande att intresset för vår teknologi kommit så långt och jag ser verkligen fram emot ett givande 2019.

För mer information om inlösen av teckningsoption TO1 se information och broschyr påwww.nanexa.com.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.