MEDIA

Emissionen av aktier från teckningsoptionsinlösen nu registrerat hos Bolagsverket

21 februari, 2019
- Regulatoriskt pressmeddelande

Emissionen av aktier från teckningsoptionsilösen TO1 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Antal nyemitterade aktier från optionsinlösen uppgick till 3 722 317 stycken vilket medför att det totala antalet aktier i bolaget nu är 15 159 898 stycken.

Nytt aktiekapital efter emissionen är 1 962 014,58 SEK.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.