MEDIA

EPO kommunicerar avsikt att godkänna Nanexas PharmaShell®-patent i Europa

7 juli, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB är glada att tillkännage att Europeiska patentverket (EPO) idag har kommunicerat att de avser bevilja ett europeiskt patent avseende Nanexas PharmaShell®-teknologi.

Efter några interna kontroller och färdigställande av nödvändiga formella krav kommer ett patent att beviljas inom de närmaste månaderna, förutsatt att allt går bra.