MEDIA

Europeiska patentverket har godkänt Nanexas PharmaShell®-patent

28 april, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har godkänt bolagets patentansökan avseende drug delivery-systemet PharmaShell®. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av PharmaShell och produkter tillverkade genom metoden.

”Vägen till godkänd patentansökan kan vara lång och vi har jobbat hårt i våra diskussioner med EPO för att få igenom ett så starkt europeiskt patentskydd som möjligt. Det är med stor tillfredsställelse jag nu kan konstatera att PharmaShell-patentet är godkänt i Europa. Vi har hela tiden känt oss trygga i vår patentsituation men det betyder ändå mycket att få det bekräftat av EPO. Nu när vi har detta patent godkänt hamnar vi i en än mer intressant position i diskussioner med potentiella partners.”, säger David Westberg, vd för Nanexa.