MEDIA

Första patient doserad i Nanexas fas I-studie med NEX-22 inom typ 2-diabetes

11 juni, 2024
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att bolagets fas 1-studie för typ 2-diabetes har inletts med dosering av den första patienten. Studien utvärderar en långverkande depåformulering av GLP-1-analogen liraglutid med Nanexas patenterade PharmaShell®-system inom projektet NEX-22. Studien är en doseskaleringsstudie som syftar till att utvärdera farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet för olika doser.

Studien genomförs i Tyskland av CRO företaget Profil och är den första kliniska studien där en långverkande formulering av en GLP-1-substans baserad på PharmaShell studeras. Studien är en öppen fas 1-studie där administrering sker genom subkutan injektion av den långverkande formuleringen. Studien är designad att inkludera flera på varandra följande grupper med eskalerande doser. I studien inkluderas både kvinnor och män med typ 2-diabetes. Resultaten från studien kommer ge viktig information för optimering av formuleringen inför kommande regulatoriska farmakokinetik- och effektstudier i patienter med Typ 2-diabetes.

“Denna studie är en viktig milstolpe för NEX-22 och Nanexa. Ett långtidsverkande läkemedel förbättrar patientföljsamhet och har möjlighet att öka effekt och säkerhet samt minska miljöpåverkan från engångsartiklar. Vi är glada att samarbeta med Profil, som har särskild kompetens inom kliniska prövningar inom diabetes och fetma,” säger Göran Ando, styrelseordförande för Nanexa.

Glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) receptoragonister är en klass av läkemedel för behandling av typ 2-diabetes och fetma. I takt med ökande förekomst fetma och typ 2-diabetes i världen växer också marknaden för GLP-1-receptoragonister. I en nyligen publicerad rapport uppskattar GlobalData att försäljningen av GLP-1-receptoragonister för marknaderna för typ 2-diabetes och fetma kommer att nå över 125 miljarder dollar 2033 (1).

Nanexa bedömer att den ökade bekvämligheten som det innebär med färre injektioner än med dagens alternativ gör bolagets formulering till ett attraktivt behandlingsalternativ för merparten av alla patienter.

Referenser
(1) 68 market forecast för "Glucagon-Like Peptide-1 Receptor (GLP-1R) Agonists in Type 2 Diabetes and Obesity: 68-Market Analysis and Sales Forecast, Global Data, May 2024