MEDIA

Inbjudan till kommentar gällande företrädesemission

22 september, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) bjuder in till en livesänd kommentar till den aviserade företrädesemissionen.

En livesänd kommentar och intervju med vd David Westberg hålls på måndag den 25 september kl. 10:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Sändningen kan ses på denna länk.

Kommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.