MEDIA

Inbjudan till nyhetskommentar med anledning av Nanexas nyhetssläpp den 21 december 2022

21 december, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) kommenterar, den 22 december 2022, med anledning av nyhetssläppet den 21 december 2022, och bjuder in till en direktsänd kommentar.

En direktsänd kommentar med styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg samt Director of Business Development Otto Skolling hålls den 22 december kl 10:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Kommentaren kommer att finnas tillgänglig här.
Kommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.