MEDIA

Ledande personer i Nanexa tecknar sina andelar i nuvarande företrädesemission

24 februari, 2020
- Pressmeddelande

Idag meddelas att läkemedelsbolaget Nanexas VD David Westberg samt styrelseledamöter tecknar sina andelar i den pågående företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknas fram till och med den 25 februari.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.