MEDIA

Marknadsmeddelande 270/17 – Information om företrädesemission Nanexa AB

25 oktober, 2017
- Pressmeddelande
Sista dag för handel i bolagets aktie (NANEXA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 30 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 31 oktober 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 6 sek. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (1:2 á 6 sek).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 6 november 2017 till och med den 16 november 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 6 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 6 november 2017 till och med den 20 november 2017.

Information om uniträtten:
Kortnamn: NANEXA UR
ISIN-kod: SE0010520429
Orderbok-ID: 145367
CFI: RSXXXX
FISN: NANEXA/UR
Första handelsdag: 6 november 2017
Sista handelsdag: 16 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: NANEXA BTU
ISIN-kod: SE0010520437
Orderbok-ID: 145368
CFI: ESXXXX
FISN: NANEXA/BTU NV
Handelsperiod: 6 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 25 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se