MEDIA

Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen

16 november, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB och VitriVax, Inc. meddelar gemensamt att de har avslutat den patentintrångsprocess som Nanexa AB lämnat in mot VitriVax, Inc. i USA:s distriktsdomstol för District of Delaware.

Talan har avskrivits mot bakgrund av att parterna träffat ett konfidentiellt förlikningsavtal som innefattar en villkorad licensmekanism. Som en del av parternas konfidentiella förlikningsavtal har VitriVax garanterat att bolaget inte inkräktar på, och har gått med på att i framtiden inte heller inkräkta på, de uppfinningar som omfattas av berörda patent, och inte heller hjälpa någon tredje part att göra detsamma under patentens giltighetstid.