MEDIA

Nanexa AB och Vitrivax, Inc har nått en överenskommelse i alla väsentliga delar

27 september, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB och Vitrivax, Inc. har idag givit in en skrivelse där de begär att Nanexas stämning avseende patentintrång vid domstolen i Delaware förklaras vilande i avvaktan på att parterna finaliserar villkoren för en förlikning som man i allt väsentligt redan kommit överens om.