MEDIA

Nanexa AB (publ) beviljas tillväxtlån om 5,7 MSEK från ALMI

27 september, 2016
- Pressmeddelande

ALMI har beslutat att stödja Nanexa med ett tillväxtlån om 5,7 MSEK. Detta med syfte att möjliggöra investeringar i utrustning för att skala upp processen för PharmaShell®samt annan utrustning för att effektivisera utvecklingsarbetet.

I de investeringar som detta lån möjliggör ingår framförallt investering i en större och mer avancerad ALD-reaktor (ALD står för Atomic Layer Deposition) där Nanexa kommer kunna påvisa och dokumentera uppskalning av PharmaShell®-processen, vilket är viktigt för de stora läkemedelsbolagen. Den nya reaktorn kommer vara kärnan i Nanexas pilotskaleanläggning där prövningsmaterial för kliniska studier kan tillverkas, något som bolaget bedömer kommer att efterfrågas av Nanexas samarbetspartners framöver. Dessutom ingår att investera i ytterligare analysutrustning för att inom bolaget kunna utföra fler och snabbare analyser för att effektivisera arbetet. Allt detta möjliggörs genom tillväxtlånet från Almi.

”Tillväxtlånet ger Nanexa möjlighet att ytterligare accelerera utvecklingen och därigenom påskynda framtagandet av nödvändig data för framtida kommersiella avtal”, säger David Westberg, VD för Nanexa.

Beviljat lån är på 5,7 MSEK och är amorteringsfritt under 30 månader och har en löptid på 8 år. Lånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin –EU som en del av Horizon 2020.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca Uppsala universitet och Karolinska Institutet.