MEDIA

Nanexa AB tecknar avtal med Scienta Sensor Systems AB

12 mars, 2018
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa har under ett antal år utfört aluminiumoxidbeläggningar på detaljer i Scienta Sensor Systems utrustning för kontinuerlig xenonmätning i atmosfären. Utrustningen som är i drift över hela jordklotet används för att upptäcka spår av kärnvapenprovsprängningar med FN-organet The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) som huvudman.

Företagen har nu kommit överens om att formalisera samarbetet med ett treårigt avtal där det är beskrivet att Nanexa ska tillhandahålla beläggningstjänster.

Nanexas VD David Westberg kommenterar

Avtalet som nu tecknats med Scienta Sensor Systems AB formaliserar ansvarsfördelningen mellan bolagen och säkrar fortsatt orderingång för beläggning av sensorer vilket vi tycker är viktigt. Det bidrar också med intäkter till företaget, även om dessa är begränsade i omfattning. Tekniken som används för att producera aluminiumoxidbeläggningarna kallas för Atomic Layer Deposition (ALD) och genom vårt samarbete med Scienta Sensor Systems AB positionerar vi oss på världskartan som en ledande aktör inom ALD.

ALD är också tekniken som vi använder oss av inom vårt fokusområde – drug delivery-systemet PharmaShell® och erfarenheter från samarbetet med Scienta Sensor Systems ger oss kunskaper som utnyttjas till utveckling av PharmaShell®.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars, 2018.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.