MEDIA

Nanexa bekräftar fortsatt positiva resultat från en ny preklinisk studie av NEX-22

22 augusti, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att en preklinisk studie av NEX-22 i minigrisar bekräftar en lång frisättningsprofil av liraglutid, vilket tidigare setts i råtta. Data visar att en frisättningsprofil av NEX-22 kan erhållas i minst 28 dagar vilket var den farmakokinetiska studiens längd och målet med studien.

Under sommaren har bolaget tagit fram ytterligare ett antal PharmaShell®-formuleringar med NEX-22 och inväntar nu en kompletterande farmakokinetikstudie av dessa i råtta för att utifrån dessa data kunna välja den finala formuleringen till den kliniska Fas 1-studien i patienter med typ 2-diabetes. Bolaget ser goda möjligheter att få en farmakokinetisk profil som motsvarar vad som krävs för att skapa en enmånads depå.

Det prekliniska programmet fortskrider enligt plan och förberedelser pågår för den kliniska prövningsansökan för Fas 1-studien av NEX-22 i patienter som planeras att skickas in under hösten. Studien planeras starta i början av 2024 och kommer att genomföras i samarbete med kontraktsforskningbolaget (CRO) Profil, i Tyskland, som är högspecialiserat på tidiga kliniska studier inom diabetes och obesitas.

“Jag är mycket nöjd med framdriften i projektet och ser med glädje fram emot det fortsatta arbetet med att skapa en enmånads depå av liraglutid. Det senaste årets marknadsutveckling för GLP-1 analoger inom typ 2-diabetes och obesitas är enorm och vi bedömer att en depåformulering av liraglutid kan komma att ha en stor genomslagskraft på marknaden och underlätta för patienter att följa ordinationen av sitt läkemedel. Vi känner oss mycket förväntansfulla över det kommande utvecklingsarbetet och de kommersiella möjligheter vi ser att det kan ge”, säger David Westberg, vd för Nanexa.