MEDIA

Nanexa beviljas patent i Indien

30 augusti, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett patent i Indien avseende dess PharmaShell®-teknologi. Detta patent omfattar den relevanta tillverkningsmetoden, belagda läkemedelspartiklar som resulterar därav och farmaceutisk komposition som innehåller dessa partiklar.

”Jag kan med glädje konstatera att vi nu har etablerat ett starkt globalt patentskydd för PharmaShell. Dagens besked är en viktig milstolpe som vi har arbetat hårt och länge för. Indien är både ett stort produktionsland och en betydande marknad för läkemedel och det är viktigt att vi har erhållit ett starkt patentskydd även där”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

PharmaShell-patentet är sedan tidigare godkänt i USA, Japan, Korea, Kina, Kanada och Europa. Med godkännandet i Indien har Nanexa nu patent i samtliga länder där man ansökt om patentskydd.