MEDIA

Nanexa beviljas patent i Kina

19 maj, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelade idag att bolaget har beviljats patent i Kina. Detta grundpatent omfattar tillverkningsmetoden, produkter som kommer ut av den, samt användning av PharmaShell®-belagda läkemedel.

”Dagens besked är en viktig milstolpe som vi har arbetat hårt och länge för. Genom att vårt grundpatent nu är beviljat i de viktiga marknaderna USA, Japan och Kina har vi etablerat ett brett patentskydd relaterat till PharmaShell. Jag hoppas att vi kan få fler godkännanden av våra patentansökningar under året”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Patentansökan för grundpatentet för drug delivery-systemet är även inlämnad vid europeiska patentverket samt i Kanada, Indien och Sydkorea.