MEDIA

Nanexa beviljas patent i Sydkorea

22 juni, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelade idag att bolaget har beviljats patent i Sydkorea avseende PharmaShell®-belagda läkemedel.

”Vårt grundpatent är nu beviljat i de viktiga marknaderna USA, Japan, Kina och Sydkorea. Vi fortsätter att stärka vårt breda patentskydd vilket är mycket uppmuntrande,” säger David Westberg, vd för Nanexa.

Patentansökan för grundpatentet för drug delivery-systemet är även inlämnad vid europeiska patentverket samt i Kanada och Indien.