MEDIA

Nanexa beviljas patent i USA

14 januari, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett patent i USA. Det nya patentet (US 11,214,865 B2) avser en ALD-reaktor anpassad för storskalig produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.

”Detta patent som redan beviljats av de brittiska patentmyndigheterna (GB 2576851 B) är ett bra komplement till våra produkt- och processpatent för drug delivery-systemet PharmaShell®”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

ALD (Atomic Layer Deposition) är den kemiska process Nanexa använder för produktion av drug delivery-plattformen PharmaShell®.