MEDIA

Nanexa beviljas Vinnova-bidrag för produktprojektet NEX-18

26 november, 2018
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa har erhållit bidrag om 500 000 kronor för produktprojektet NEX-18* från Vinnova genom utlysningen Runner up SME Instrument 2018.

Inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 finns ett instrument som stöder små och medelstora företag, ”SME instrument Phase 1”. Medel som tilldelas i denna Fas 1 av utlysning skall användas för förstudie i syftet att gå vidare till en Fas 2-ansökan där betydligt högre belopp kan sökas i bidrag.

Nanexa kvalificerade sig för bidrag och erhöll ett så kallat ”Seal of Excellence” för sin ansökan. På grund av budgetrestriktioner inom Horizon 2020-programmet fick dock ej alla kvalificerade företag finansiering av EU. Vinnova har då gått in och täckt upp för de bäst rankade av de svenska bidragen som ej erhöll EU-medel, varav Nanexa är ett.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

”Jag är väldigt glad att vi tilldelats det här bidraget från Vinnova. Oberoendehandläggare från både EU och Vinnova har utvärderat vårt produktprojekt NEX-18 och bedömt det som excellent, vilket självklart är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Bidraget kommer användas till en förstudie inför inlämnande av en Fas 2-ansökan till Horizon 2020.

*Förbättrad behandling av två former av leukemi benämnda MDS och AML (Myelodysplastic Syndrome respektive Acute Myeloid Leukemia) genom att omformulera befintlig läkemedelssubstans med PharmaShell®.

För mer information kontakta:
David Westberg 
– VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november, 2018.

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell
® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.