MEDIA

Nanexa bjuder in till webcast

14 juni, 2021
- Pressmeddelande

Med anledning av Nanexas kommande företrädesemission bjuder bolaget in till webcast där vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och finanschef Björn Svanström ger en uppdatering av Nanexa och syftet med emissionen.

Tid: Torsdag den 17 juni kl 14:00.

För att delta i konferensen gå in på följande länk. Där ges ni också möjlighet att skicka in eventuella frågor som besvaras efter presentationen.

https://tv.streamfabriken.com/nanexa-press-conference-june-2021

Presentationen kommer att hållas på engelska.