MEDIA

Nanexa breddar affärsmöjligheterna med eget produktprojekt inom onkologiområdet.

27 oktober, 2017
- Pressmeddelande
Måndagens stämmobeslut att gå vidare med den av styrelsen föreslagna nyemissionen skapar de

finansiella möjligheterna för bolaget att påbörja och driva ett produktprojekt i egen regi.

Strategin utökar

möjligheterna till framtida intäkter från produktlicensiering, samtidigt som projektet succesivt kommer

att ge värdefulla resultat för utlicensieringen av själva teknologiplattformen PharmaShell®.

Nanexa har identifierat onkologiområdet som särskilt intressant och har redan kontakt med ett antal

experter inom området. Bolaget siktar på att under första halvåret 2018 fatta inriktningsbeslut för

projektet om val av specifik indikation och aktiv substans som matchar ett viktigt medicinskt behov och en

betydande marknadspotential. Bolaget avser därefter att dokumentera projektet prekliniskt och

förbereda en första klinisk studie, att genomföra tillsammans med en partner eller i egen regi.

"De nyligen erhållna resultaten både från utvecklingen av själva teknologin och de goda

djurstudieresultaten gör att vi nu känner oss mogna att ta detta viktiga steg", säger Nanexas VD David

Westberg.

För ytterligare information:

Nanexa AB (publ)

David Westberg, VD

Tel. 0709-42 83 03

E-mail: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom

ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra

AstraZeneca.