MEDIA

Nanexa byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

30 november, 2023
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Nanexa AB (publ) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.