MEDIA

Nanexa deltar på 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation

8 februari, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa är inbjudna till och deltar som en av sponsorerna på 4th annual ”Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation (IMF) den 7-8 februari i Lugano, Schweiz.

På mötet samlas patienter, patientföreträdare, forskare, vårdpersonal, hälsoekonomer, myndighetsföreträdare, myelomexperter och läkemedelsbolag för att diskutera och initiera olika sätt att optimera användandet av nya läkemedel mot multipelt myelom.

IMF är världens största patientorganisation med fokus specifikt på multipelt myelom och har mer än 525 000 medlemmar i 140 länder. Organisationen jobbar för att förbättra livskvaliteten för myelompatienter och att arbeta för prevention och bot av sjukdomen.

”Det är mycket viktigt för Nanexa som litet läkemedelsbolag med klinisk utveckling av ett nytt läkemedel mot multipelt myelom att få en möjlighet att delta på ett internationellt möte av det här slaget. Det ger oss ett tillfälle att diskutera frågan kring myelompatienters följsamhet av den läkemedelsbehandling de får mot sin sjukdom med både patientorganisationen samt med de globala läkemedelsbolagen som är verksamma inom området”, säger Bengt Gustavsson, Director Clinical Development and Medical Affairs på Nanexa.