MEDIA

Nanexa erhåller beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen avseende ärende från 2017

5 oktober, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har mottagit beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.

Finansinspektionen har funnit att Nanexa i samband med beslut om företrädesemission i september 2017 har åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation och upprättande av en korrekt insiderförteckning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014 om marknadsmissbruk (Mar).

En total avgift om 1 100 000 kronor har satts ner till 1 000 000 kronor vid en proportionalitetsbedömning och efter att Finansinspektionen har konstaterat att det har varit fråga om oskäligt dröjsmål vid handläggningen av ärendet.