MEDIA

Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20

14 november, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av läkemedelskandidaten NEX-20, en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på PharmaShell®-systemet, ämnad för underhållsbehandling av cancerformen multipel myelom.

Studien är en Fas 1-studie för att studera den farmakokinetiska profilen, säkerhet och tolerabilitet av NEX-20, i stigande doser i friska frivilliga. Godkännande från etikprövningsnämnden har redan erhållits och övriga aktiviteter för att starta studien går enligt plan.

”Godkännandet är en stor och viktig milstolpe för Nanexa då det är den första kliniska studien i NEX-20-projektet. Det innebär att vi nu kan starta NEX-20-studien enligt tidplan och att vi tar vårat andra läkemedel baserat på PharmaShell in i klinik. Vi gör oss nu redo inför start av studien och räknar med att ha de första resultaten från studien i första kvartalet nästa år”, säger David Westberg, vd på Nanexa.