MEDIA

Nanexa erhåller Notice of allowance för patentansökan i Japan

22 september, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa meddelade idag att bolaget har mottagit en så kallad ”Notice of Allowance” för en patentansökan i Japan. En Notice of Allowance tillkännager att patentansökan nu anses vara redo för godkännande. Processen pågår dock fortfarande och det är i dagsläget inte möjligt att förutse när patent beviljas.

Patentansökan avser PharmaShell® för administrering på alla tänkbara sätt, t ex genom parenteral injektion, inhalation och genom orala beredningar. Detta innebär en avsevärd breddning av patentskyddet i relation till det patent som godkändes i Japan i juni 2019, vilket är begränsat till PharmaShell®-belagda läkemedel administrerade genom injektion.

”Jag tycker att det är oerhört glädjande att vi stärker upp och breddar vår patentportfölj till alla tänkbara administrationsvägar för PharmaShell® även i Japan och detta hjälper oss givetvis också i våra samtal med både nuvarande och framtida partners”, säger David Westberg, vd för Nanexa.