MEDIA

Nanexa erhåller Notice of Allowance för patentansökan i Kanada

26 januari, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelade idag att bolaget har mottagit en så kallad ”Notice of Allowance” för en patentansökan i Kanada. Patentansökan avser PharmaShell® för administrering på alla tänkbara sätt, t ex genom parenteral injektion, inhalation och genom orala beredningar.

”Det är mycket glädjande att vårt kontinuerliga arbete med patentportföljen ger resultat och ett patent i Kanada kommer öka marknaden för oss ytterligare. Patentprocessen fortlöper även i andra länder och jag bedömer att vi kan få fler godkännanden av våra patentansökningar under året”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

En Notice of Allowance tillkännager att patentansökan nu anses vara redo för godkännande. Processen pågår dock fortfarande och det är i dagsläget inte möjligt att förutse när patent beviljas.