MEDIA

Nanexa erhåller ”Notice of Allowance” för sin japanska patentansökan

19 mars, 2019
- Pressmeddelande

Det japanska patentverket har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance” i Nanexasjapanska patentansökan rörande Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Notice of Allowance betyder att det japanska patentverket anser att patentansökan uppfyller de krav som kan ställas för att erhålla ett godkännande. Det går dock i dagsläget inte säga något om när patent kommer beviljas då processen fortfarande pågår.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Vi ser det japanska patentverkets tillkännagivande gällande patenterbarheten hos Nanexas teknologi som något väldigt positivt. Den japanska marknaden är viktig för läkemedelsbranschen och ett godkänt patent stärker oss i vår position när vi samtalar med nuvarande och framtida partners.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.sewww.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.