MEDIA

Nanexa erhåller ordrar för ytbehandling av sensorer

3 september, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 miljoner kronor.

”Beställningarna är en stark bekräftelse på vår unika kompetens inom Atomic Layer Deposition (ALD), grundteknologin för vårt drug delivery-system PharmaShell®. Även om det ligger utanför vår kärnverksamhet drug delivery ser vi positivt på att kunna fortsätta supportera kunder inom detta område”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Sensorerna är nyckelkomponenter i en utrustning framtagen för att kunna detektera kärnvapendetonationer även om de utförs långt under markytan. Leverans av behandlade sensorer förväntas ske under hösten 2021. De amerikanska kunderna utgörs av en ledande tillverkare av avancerad teknisk utrustning till bland annat försvars- och rymdindustrin, samt ett statligt laboratorium.