MEDIA

Nanexa erhåller ordrar för ytbehandling av sensorer

4 september, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa har erhållit två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 900 000 kronor.

”Dessa beställningar ligger utanför vår kärnverksamhet inom drug delivery, men är naturligtvis en stark bekräftelse på vår unika kompetens inom Atomic Layer Deposition (ALD), grundteknologin för vårt drug deliverysystem PharmaShell®. Vi ser positivt på att kunna fortsätta supportera kunder inom detta område även om det inte är vårt direkta fokus.”, sa David Westberg, vd för Nanexa.

Sensorerna är nyckelkomponenter i en utrustning framtagen för att kunna detektera kärnvapendetonationer även om de utförs långt under markytan. Leverans av behandlade sensorer förväntas ske under fjärde kvartalet 2020. De amerikanska kunderna utgörs av en ledande tillverkare av avancerad teknisk utrustning till bland annat försvars- och rymdindustrin, samt ett statligt laboratorium.