MEDIA

Nanexa erhåller patentgodkännande i USA

3 maj, 2017
- Pressmeddelande

Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” – bolagets antifungiella yta, har nu formellt godkänts i USA. Patentet har tilldelats patentnummer US 9,629,946 och omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten samt dess användande. Patentet innebär ett skydd minst till och med år 2030.

VD David Westberg kommenterar:

”Nanexas antifungiella material är en beläggning som skapar ett skydd mot svampinväxt i olika typer av material utan onödig frisättning av aktiv antimikrobiell substans, vilket kan ge medicinska implantat en längre livslängd. Den antifungiella substansen frigörs endast när och där materialet utsätts för svampinväxt och utsätter därmed inte patienten för onödig exponering för antimikrobiella substanser. Nu när patentansökan för den antifungiella beläggning formellt godkänts i USA har vi uppnått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av teknologin. Utöver USA-patentet har vi också en ansökan under granskning hos Europapatentverket.”

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.se 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.

Denna information är sådan information som Nanexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017.