MEDIA

Nanexa erhåller ytterligare patent i Japan

11 november, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa meddelade idag att det japanska patentverket har godkänt ytterligare en patentansökan, som ger ett bredare skydd än det patent som tidigare godkänts.

Patentet avser PharmaShell® för administrering på alla tänkbara sätt, t ex genom parenteral injektion, inhalation och genom orala beredningar. Detta innebär en avsevärd breddning av patentskyddet i relation till det patent som godkändes i Japan i juni 2019, vilket är begränsat till PharmaShell®-belagda läkemedel administrerade genom injektion.

”Utvecklingen av Nanexas patentportfölj går hela tiden framåt och det japanska patentet innebär en breddning av vårt patentskydd som skapar ytterligare möjligheter till kommersiella avtal framöver”, sa David Westberg, vd för Nanexa.