MEDIA

Nanexa får patentgodkännade i Storbritannien

9 september, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa har erhållit godkännande för en patentansökan i Storbritannien. Det godkända patentet avser en ALD-reaktor anpassad för kommersiell produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Samma patentansökan är också inlämnad som en internationell så kallad PCT-ansökan och en separat ansökan har lämnats in i USA.

”För vårt egna produktprojekt NEX-18 och våra partnerprojekt är det av yttersta vikt att visa att vi kan producera i kommersiell skala. Med detta patent stärker vi vår position i samtal och förhandlingar med partners och det breddar även vår patentportfölj på ett betydande sätt.

Jag tycker att det är oerhört glädjande att vi har fått det här patentet godkänt i Storbritannien och hyser även förhoppningar om att patenteringsprocessen ska bli lyckad i andra länder och regioner”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

ALD (Atomic Layer Deposition) är den kemiska process Nanexa använder för produktion av drug delivery-plattformen PharmaShell®.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag fokuserat på utvecklingen av
PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system med stor
potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®
utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland
AstraZeneca.