MEDIA

Nanexa fördjupar samarbetsavtalet med Applied Materials

21 juli, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har utökat sitt samarbetsavtal med Applied Materials, Inc. Detta sker genom ett tilläggsavtal som reglerar kommersiella frågor och banar väg för potentiella framtida licensavtal med kunder inom läkemedelsbranschen.

Avtalet syftar till att sätta ramarna för att utnyttja de två bolagens respektive styrkor för att accelerera den avancerade läkemedelsutvecklingen. Det är framåtriktat och reglerar potentiella framtida avtal, såväl för licensiering som för kommersiell produktion av läkemedel. Grunden i samarbetet är Nanexas expertis och exklusivitet inom utveckling av injicerbara läkemedel, i kombination med Applied Materials djupa kompetens inom materialteknik och avancerad tillverkningsteknologi.

I december 2020 tecknade Nanexa ett samarbetsavtal med Applied Materials avseende gemensam utveckling av beläggningsteknologi. Syftet med avtalet är att säkra storskalig produktionskapacitet för bolagets ALD-belagda injicerbara läkemedel.

Det nya avtalet bygger i sin helhet på det tidigare kommunicerade samarbetsavtalet.

”Vi värderar samarbetet med Applied Materials högt. Det hjälper oss att öka takten på arbetet med att ta projekt från idé hela vägen till marknad,” säger David Westberg, vd på Nanexa. ”Det utökade avtalet tillsammans med vår nyligen färdigställda pilotanläggning, som möjliggör storskalig produktion, ger oss bra momentum i diskussioner om fördjupade och nya samarbeten med våra kunder.”