MEDIA

Nanexa förstärker med Advisory Board inom onkologi

23 januari, 2018
- Pressmeddelande

Nanexa har identifierat onkologiområdet som särskilt intressant och siktar på att under första halvåret 2018 fatta ett inriktningsbeslut för ett eget produktprojekt inom området. I syfte att staka ut vägen för Nanexas egna produktprojekt har Bolaget samlat ett Advisory Board med djupa kunskaper inom onkologiområdet.

Gruppen, som består av fyra externa medlemmar och ett antal medlemmar från Nanexa, kommer identifiera relevanta indikationer och aktiva substanser som matchar viktiga medicinska behov inom onkologiområdet där Nanexas drug delivery- plattform PharmaShell® erbjuder nya behandlingsfördelar. Rekommendationer från denna grupp kommer tillsammans med marknadsdata för relevanta indikationer leda till beslut om produktprojekt baserat på PharmaShell®.

De externa medlemmarna i Nanexas Advisory Board är:

Jan-Olof Fernberg, Docent i klinisk onkologi
Matthias Löhr, Professor och överläkare, Enheten för kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
Bengt Westermark, Professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
Jeffrey Yachnin, Docent, Kliniska Prövningsenheten, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

[image]

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.