MEDIA

Nanexa förstärker teamet med professor Axel Glasmacher som medicinsk rådgivare

24 september, 2018
- Pressmeddelande

Nanexa har knutit till sig professor Axel Glasmacher som medicinsk rådgivare till bolagets produktprojekt inom cancerindikationerna MDS (severe myelodysplastic syndrome) och AML (acute myeloid leukemia). 

Professor Axel Glasmacher, MD, var tills nyligen Senior Vice President och chef för Global Clinical Research and Development inom hematologi och onkologi på Celgene där han arbetat i olika globala positioner i mer än tio år. Innan dess arbetade professor Axel Glasmacher inom hematologi/onkologi-området på universitetssjukhuset i Bonn.

Nanexas VD David Westberg kommenterar: 

Det är av största vikt att vi kan knyta till oss personer med världsledande spetskompetens inom de indikationsområden vi arbetar med. Det är därför väldigt glädjande att professsor Glasmacher som under en lång tid arbetat med läkemedelsutveckling inom MDS/AML-indikationerna valt att arbeta med oss i vårt produktprojekt. Det ger oss värdefull information under utvecklingsfasen och stärker vår position kommersiellt framöver.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 – 42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.