MEDIA

Nanexa har färdigställt säkerhetslaboratorium för PharmaShell®-processen

23 november, 2018
- Pressmeddelande

Nanexa har nu färdigställt det säkerhetslaboratorrium i Uppsala som möjliggör för bolaget att arbeta med cytostatika och andra potenta läkemedel. Laboratoriet har byggts efter gällande arbetsmiljöbestämmelser samt är anpassat för att kunna tillverka material för användning i såväl prekliniska som kliniska studier. Nanexa har nu kapacitet för att tillverka prövningsmaterial för kliniska studier för bland annat bolagets produktprojekt NEX-18.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Som vi ser det är detta en helt världsunik enhet. Det är högst sannolikt den första anläggningen för ALD (Atomic Layer Deposition) ämnad för att belägga potenta läkemedel och dessutom förberedd för att tillverka under GMP-förhållanden (Good Manufacturing Practice), vilket är en nödvändighet för material som skall användas till kliniska studier.

Det är också en betydande styrka att vi har byggt upp den kapaciteten inom Bolaget, vilken gör att vi kan arbeta flexibelt med befiintlig personal och utan att vara beroende av andra företags inbokningar och prioriteringar.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.sewww.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.