MEDIA

Nanexa har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

27 maj, 2020
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 29 maj 2020.

Nanexa uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 29 maj 2020. Nanexa är sedan tidigare listade på Spotlight Stock Market och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den torsdagen den 28 maj 2020.

Bolagets styrelse och ledning anser att noteringen på Nasdaq First North Growth Market är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling. Listbytet väntas stärka kännedomen om Bolaget med en mer internationell profilering, attrahera en bredare grupp investerare samt ge Bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Nanexas aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA och Teckningsoptionen av serie TO2 kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA TO2.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Nanexa har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) ?

T elefon: 0709 -42 83 03?
E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®

utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland

AstraZeneca.