MEDIA

Nanexa har haft en bra start på året

15 april, 2019
- Pressmeddelande

Första kvartalet av 2019 har varit ett intensivt kvartal för oss på Nanexa. I och med de tre avtalen vi skrev i slutet av föregående år har vi varit fullt upptagna med att leverera i de samarbetena. Vi har ytterligare aktiviteter att utföra för att avsluta dessa initiala utvärderingar av PharmaShell® för respektive bolags aktiva substanser, men diskussioner pågår redan om möjliga fortsättningar.

Arbetet med AstraZeneca pågår också enligt plan och där har ytterligare en djurstudie startats i deras regi som ett led i den breddning av samarbetet som kommunicerades under höstan 2018.

Parallellt med det ovan nämnda har vi arbetat vidare i NEX-18 projektet. Vi har genomfört vår första djurstudie med PharmaShell®-coatad azacitidin och i den genererat värdefull data för att kunna optimera PharmaShell®-processen till den målbild för frisättning vi har.

Arbetet för att ta fram regulatorisk och klinisk utvecklingsstrategi för NEX-18 pågår både för den europeiska och amerikanska marknaden. Vår målsättning är att skapa en så kort och kostnadseffektiv utvecklingsplan som möjligt.

På laboratoriet i Uppsala har vi också under första kvartalet installerat vår tredje ALD-reaktor samt utökat vår kapacitet med ytterligare analytisk utrustning. Vi har nu också förstärkt vår grupp med ytterligare en medarbetare med masterexamen i materialkemi, som kommer förstärka vår kacapitet för utvecklingen av PharmaShell®.

På den kommersiella sidan har vi hunnit med två konferenser; dels Drug Delivery Partnerships i Florida i januari och dels BIO-Europe i Wien i mars. Under konferenserna har vi haft flertalet bra möten och diskussioner med intressanta läkemedelsföretag.

Det kan också nämnas att Nanexa och PharmaShell® nu för första gången belysts i en global marknadsanalys över nya drug delivery-teknologier för biologics – ”NovelTechnologies for Delivery of Proteins, Antibodies and Nucleic Acids, 2019-2030”(Roots analysis, Business research and consulting).

Nanexas VD David Westberg kommenterar: Det har varit en riktigt bra start på året och riktigt roligt att vi blir uppmärksammade i externa marknadsrapporter. Glädjande är att det gått riktigt bra i de samarbeten vi har och att vi kunnat leverera enligt överenskomna planer med samarbetsparnerna.Jag känner stor tillförsikt att resten av året kommer följa i samma positiva riktning.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.