MEDIA

Nanexa har inspekterats av Läkemedelsverket

18 september, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa meddelade idag att Läkemedelsverkets inspektion i syfte att säkerställa Nanexas efterlevnad av EU:s GMP-regelverk genomfördes denna vecka. Läkemedelsverket väntas som tidigare meddelats besluta om tilldelning av tillverkningstillstånd under hösten 2020.

”Vi har arbetat hårt för att kvalitetssäkra verksamheten och för att säkerställa att vi efterlever EU:s GMP-krav. Jag bedömer att inspektionen gick bra och ser fram emot att vi under hösten får ett tillverkningscertifikat.”, sa David Westberg, vd för Nanexa.

Inspektionen är en viktig komponent i Läkemedelsverkets granskning för att bedöma om Nanexa kan erhålla tillverkningstillstånd för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för projektet NEX-18 och i förlängningen även andra kliniska studier.