MEDIA

Nanexa har lämnat in en ny patentansökan

15 december, 2017
- Pressmeddelande
Nanexa förstärker sin patentportfölj genom inlämning av ytterligare en patentansökan till det brittiska patentverket, UK Patent Office.

Patentansökningen avser en uppfinning kopplad till Nanexas drug delivery-system PharmaShell®.

Det kontinuerliga utvecklingsarbetet med PharmaShell® har resulterat i en ny uppfinning som faller inom ramen för Nanexas drug delivery-system PharmaShell®. Patentansökningen avser, förutom produkten, också metoden för dess tillverkning samt användningsområden.

Ansökningen lämnades in vid det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 14 december 2017 och tilldelades ansökningsnummer 1720891.9. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp den brittiska patentansökningen med en internationell patentansökan (PCT-ansökan), vilket Nanexa också ämnar göra.

Företagets VD David Westberg kommenterar

"Immateriella rättigheter i allmänhet och patent i synnerhet är väldigt viktigt för Nanexas verksamhet. Genom den här nya patentansökningen förstärker vi skyddet kring PharmaShell® ytterligare."

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.